kalite

Misyon ve Vizyon

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Misyonumuz

Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak, mali bilgilere ulaşmakta saydamlığı ve erişebilirliği tesis etmek, mali mevzuat açısından diğer birimlere danışmanlık hizmeti sunmak ve stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ile mali mevzuat alanlarında kalifiye personel yetiştirmek.
          

Vizyonumuz

Ulusal alanda önde gelen, görev alanına giren konularda tüm eşdeğer mali hizmetler birimlerine öncü olan bir daire olmak.

Değerlerimiz

Doğruluk ve güvenirlilik
Şeffaflık
- Sorumluluk
- İş disiplinine sahip olmak
- Etik değerlere bağlı olmak
- Değişime açık olmak
Hesap verilebilir olmak

Güçlü Yönlerimiz

- Bilgi teknoloji kaynaklarının beklenen düzeyde olması
- Birimler arası koordinasyon sağlanabilmesi
- Personelin deneyimli bir ekip olması
- Mali Hizmetler Uzmanlarının bulunması
- Personelin eğitimine ve gelişimine önem verilmesi
- Sorunlara karşı çözüm üretebilir durumda olma
- İşbirliği ve desteğe hazır olma

Zayıf Yönlerimiz

- Organizasyon yapısının faaliyet alanlarına yönelik ihtiyacı karşılamaması
- Faaliyet alanında uzmanlığı olan ve istihdam edilme şartlarını taşıyan personel teminindeki güçlükler ve mevzuat kısıtları
- Fiziki alan yetersizlikleri
- Personel mevzuatı ve Zonguldak şehrinin yaşam koşulları yönünden olumsuz yönlerinin çalışanlara yansıması
- Farklı birimler tarafından yürütülmesi gereken işlerin ayrılamamış olunması

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin