Hakkımızda

Tarihçe

Küçült Yazı Tipi Büyüt


"5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu ve 60 ıncı maddesi" ile bu maddeye ek olarak "5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinin (c) bendi" uyarınca belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüştür.

Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26.05.2006 tarihinde 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/9972 karar sayılı “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde belirtilmiştir.

Üniversitemizde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31.12.2005 tarihi itibarıyla kapatılarak 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuş, bütçe personeli de 31.12.2006 tarihine kadar geçici olarak görev yapması öngörülmüştür.

Üniversitemizde görev yapmakta olan Maliye Bakanlığı personeli 01.05.2006 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılarak Zonguldak Defterdarlığı’nda göreve başlamışlardır. Muhasebe, mali ve mali olmayan diğer  hizmetler bu tarihten itibaren Üniversitemiz personeli tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

         
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin