Birimler

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Şef
Bedrettin EGEMAN

E-Posta: stratejikplanlama

Telefon: [0372] 291 11 53


Görevlerimiz:

 • İdarenin stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Strateji Geliştirme Kurulu sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 • Stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek.
 • Birim Faaliyet Raporu çalışmalarını yürütmek.
 • İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek.
 • İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
 • İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak.
 • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürüten birimlere destek vermek.
 • Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının istemiş olduğu bilgi, belge, rapor ve brifing çalışmalarını hazırlamak.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin