Birimler

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Mali Hizmetler Uzmanı
Esma YEŞİLSU


E-Posta :   ickontrol

Telefon :    [0372]   291  15 11
Faks     :    [0372]   257  40 24                                                                                                     


Görevlerimiz:

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi 
 • Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısının kontrolü
 • Ödenek gönderme belgeleri kontrolü
 • Ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü 
 • Kadro dağılım cetvellerinin kontrolü 
 • Seyahat kartı listelerinin kontrolü 
 • Seyyar görev tazminatı cetvellerinin kontrolü 
 • Geçici işçi pozisyonlarının kontrolü 
 • Yan ödeme cetvellerinin kontrolü
 • Sözleşmeli personel sayısı ve sözleşmelerin kontrolü
 • Yurt dışı kadrolara sürekli görevle atanan personele yapılacak yurt dışı kira katkısı ödemelerinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluk yönünden incelenmesi
 • Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemlerin kontrolü  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin