Birimler

BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Küçült Yazı Tipi Büyüt


Şube Müdürü

Nurcan KARA


E-Posta   :    butce

Telefon    :   [0372]   291 12 86

  

Görevlerimiz:
 • İdare bütçesini stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak
 • Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak
 • Harcama Birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 • Birim Performans Programını hazırlamak
 • Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programı hazırlamak
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • İdare gelirlerini tahakkuk ettirmek, Bütçe gelir tahminlerine göre gerçekleşmeleri izlemek, gelir tahakkuklarının takip işlemlerini yürütmek
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • Bütçe uygulama sonuçları raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği arttırıcı tedbirler üretmek
 • İdari faaliyet raporunun hazırlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak
 • Mali konularda Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin