BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Misyon / Vizyon

            

               Misyonumuz

          Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak, mali bilgilere ulaşmakta saydamlığı ve erişebilirliği tesis etmek, mali mevzuat açısından diğer birimlere danışmanlık hizmeti sunmak ve stratejik yönetim, iç kontrol sistemi ile mali mevzuat alanlarında kalifiye personel yetiştirmek.

          

           Vizyonumuz

           Ulusal alanda önde gelen, görev alanına giren konularda tüm eşdeğer mali hizmetler birimlerine öncü olan bir daire olmak.