BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

         DUYURULAR

  • Bülent Ecevit Üniversitesi 2017 Yılı Yıllık Mali Tabloları yayımlanmıştır. Tablolar için tıklayınız.
  • Bülent Ecevit Üniversitesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu yayımlanmıştır. Rapor için tıklayınız.
  • Bülent Ecevit Üniversitesi üçüncü beş yıllık planı olan 2018-2022 Stratejik Planı 1Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Plan için tıklayınız.